Warning!

Close

Serwis urządzeń

W trosce o zapewnienie wysokiej dokładności pomiarów, jakości usług oraz komfortu użytkowania naszych przyrządów pomiarowych, zapraszamy do skorzystania z autoryzowanego serwisu urządzeń BlueLine znajdującego się w siedzibie firmy AFRISO w Szałszy k/Gliwic przy ul. Kościelnej 7.

 

Nadrzędną cechą naszego serwisu jest profesjonalna obsługa sprzętu kontrolno-pomiarowego BlueLine firmy AFRISO. Szkolenia w centrum serwisowym w Niemczech oraz stałe wsparcie techniczne, gwarantują najwyższą jakość i fachowość usług.

Kalibracje okresowe naszych analizatorów spalin przeprowadzane są na specjalnym stanowisku kontrolnym przy pomocy oprogramowania dostarczanego przez producenta oraz z użyciem certyfikowanych gazów wzorcowych firmy Linde Gaz.

Użytkownik sprzętu pomiarowego AFRISO może być pewien, że jego analizator spalin będzie dokonywał pomiarów emisji z należytą, wymaganą przez przepisy dokładnością.

 

Jak dostarczyć urządzenie do serwisu AFRISO?

Aby dostarczyć sprzęt do serwisu celem dokonania okresowej kalibracji, przeglądu czy usunięcia usterki należy wypełnić Zgłoszenie Serwisowe Online (dostępne tutaj). W odpowiedzi na nie przyślemy kuriera, który odbierze urządzenie i dostarczy na nasz koszt do serwisu. Należy pamiętać by odpowiednio zabezpieczyć i zapakować urządzenie do transportu.

Osoby wypełniające Zlecenie Serwisowe w formie papierowej (kliknij aby pobrać) zobowiązane są do dostarczenia na własny koszt urządzenia za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres serwisu:

AFRISO Sp. z o.o.
Szałsza, ul. Kościelna 7
42-677 Czekanów
tel.: (032) 330 33 55
fax: (032) 330 33 51

Zlecenie Serwisowe należy dołączyć do przesyłki. Na podstawie wypełnionego Zlecenia Serwisowego technik dokonuje odpowiednich czynności.

Co dzieje się z moim urządzeniem po dostarczeniu do serwisu AFRISO?

Po dotarciu urządzenia do serwisu, technik zapoznaje się z wypełnionym Zleceniem Serwisowym lub Zgłoszeniem Online, na podstawie którego dokonuje oględzin sprzętu i wyceny usługi. Jeśli urządzenie zostało oddane na podstawie Zlecenia Serwisowego - sporządza kosztorys usługi, który przesyła na wskazany w Zleceniu Serwisowym adres mailowy lub faks. W przypadku Zgłoszenia Online kosztorys jest przedstawiany na etapie wypełniania formularza zgłoszeniowego. Po akceptacji kosztów (potwierdzonych mailowo lub faksem) technik przystępuje do wykonania czynności serwisowych. W razie braku akceptacji kosztów naprawy, klient może zostać obciążony kosztami ekspertyzy.

Jak długo trwa pobyt urządzenia w serwisie?

Wszystkie przeglądy, naprawy czy kalibracje przeprowadzamy natychmiast po otrzymaniu akceptacji kosztów. Staramy się aby czas pobytu urządzenia w serwisie nie przekraczał 3 dni. W przypadku napraw wymagających dłuższego terminu istnieje możliwość otrzymania analizatora zastępczego na czas naprawy.

W jaki sposób otrzymam urządzenie po wykonaniu usługi serwisowej?

Po zakończeniu czynności serwisowych urządzenie zostanie odesłane za pośrednictwem firmy GLS na adres wskazany w Zleceniu Serwisowym. Urządzenie wysyłamy z Kartą Naprawy i/lub Certyfikatem Kalibracyjnym.

Zgłoś urządzenie do serwisu kliknij tutaj.

Zadaj pytanie